<
>
1 2 3

Organizations

Organizations

Position:   Home > Organizations  
您现在的位置:    首页  >   Organizations  

Presidential Board

ICAP2023 President Kan Zhang


Chinese Advisory Board

Chairperson Houcan Zhang

Members

Wenbo Che, Yongming Chen, Zhiliang Yang, Chongde Lin, Xiting Huang, Guoan Yue, Haosheng Ye, Mowei Shen, Qi Dong, Yufang Yang, Dengfeng Wang, Huashan Liu, Wenxin Zhang, Qiwei Li, Xuqun You, Xuejun Bai, Hong Li, Jianxin Zhang, Xiaolin Zhou, Jiamei Lu, Xiaolan Fu, Hong Chen, Xiuyan Guo (Current and Past President and Vice President of CPS)


International Advisory Board
Dr. Christine Roland-Lévy - christine.roland.levy@gmail.com
Dr. Lori Foster - llfoster@ncsu.edu
Dr. Janel Gauthier - Janel.Gauthier@psy.ulaval.ca
Dr. Jose Maria Peiro - josemaria.peiro@ivie.es
Dr. Pedro Neves - pedro.neves@novasbe.pt
Dr. Luminita Patras - luminita.patras@gmail.com
Dr. Jérémy Lemoine (ARTS) - j.lemoine86@gmail.com
Dr. Richard Griffith (ARTS) - griffith@fit.edu


General Secretary Office

Secretary General Xianghong Sun
Deputy Secretary General Richu Wang, Sirui Wang
Members

Jin Luo,  Zhiyi Li,  Xuefeng Chen, Yi Jiang, Li Wang,  Man Zhang,  Jun Kong,  Xi Wang


Organizing Committee
Chairperson Xun Liu
Vice Chairperson Duan Huang


Scientific Committee

Chairperson Shu Li
Vice Chairperson Yanjie Su, Liqi Zhu, Xiuyan Guo
Members Ai Ma, China University of Political Science and Law
Dianzhi Liu, Soochow University
Feng Du, Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences
Gonggu Yan, Beijing Normal University
Guangrong Jiang, Central China Normal University
Hong Chen, Southwest University
Hui Wang, Peking University
Jianping Wu, Beijing Forestry University
Jiwu Yin, Renmin University of China
Juan Li, Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences
Li Liu, Beijing Normal University
Liwei Zhang, Beijing Sport University
Ran Zhao, Central University of Finance and Economics
Rong Lian, Fujian Normal University
Shuchang Yan, Hebei Normal University
Sirui Wang, Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences
Xiaofei Xie, Peking University
Xiaohong Liu, The Second Military Medical University
Yan Ge, Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences
Yiqun Gan, Peking University

Presidential Board

ICAP2023 President Kan Zhang


Chinese Advisory Board

Chairperson Houcan Zhang

Members

Wenbo Che, Yongming Chen, Zhiliang Yang, Chongde Lin, Xiting Huang, Guoan Yue, Haosheng Ye, Mowei Shen, Qi Dong, Yufang Yang, Dengfeng Wang, Huashan Liu, Wenxin Zhang, Qiwei Li, Xuqun You, Xuejun Bai, Hong Li, Jianxin Zhang, Xiaolin Zhou, Jiamei Lu, Xiaolan Fu, Hong Chen, Xiuyan Guo (Current and Past President and Vice President of CPS)


International Advisory Board
Dr. Christine Roland-Lévy - christine.roland.levy@gmail.com
Dr. Lori Foster - llfoster@ncsu.edu
Dr. Janel Gauthier - Janel.Gauthier@psy.ulaval.ca
Dr. Jose Maria Peiro - josemaria.peiro@ivie.es
Dr. Pedro Neves - pedro.neves@novasbe.pt
Dr. Luminita Patras - luminita.patras@gmail.com
Dr. Jérémy Lemoine (ARTS) - j.lemoine86@gmail.com
Dr. Richard Griffith (ARTS) - griffith@fit.edu


General Secretary Office

Secretary General Xianghong Sun
Deputy Secretary General Richu Wang, Sirui Wang
Members

Jin Luo,  Zhiyi Li,  Xuefeng Chen, Yi Jiang, Li Wang,  Man Zhang,  Jun Kong,  Xi Wang


Organizing Committee
Chairperson Xun Liu
Vice Chairperson Duan Huang


Scientific Committee

Chairperson

Shu Li

Vice Chairperson

Yanjie Su, Liqi Zhu, Xiuyan Guo

Members

Ai Ma, China University of Political Science and Law
Dianzhi Liu, Soochow University
Feng Du, Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences
Gonggu Yan, Beijing Normal University
Guangrong Jiang, Central China Normal University
Hong Chen, Southwest University
Hui Wang, Peking University
Jianping Wu, Beijing Forestry University
Jiwu Yin, Renmin University of China
Juan Li, Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences
Li Liu, Beijing Normal University

Liwei Zhang, Beijing Sport University
Ran Zhao, Central University of Finance and Economics

Rong Lian, Fujian Normal University
Shuchang Yan, Hebei Normal University
Sirui Wang, Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences
Xiaofei Xie, Peking University
Xiaohong Liu, The Second Military Medical University
Yan Ge, Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences
Yiqun Gan, Peking University